Turto administravimas

Viešoji įstaiga nuolat padeda parapijoms administruojant turtą, jas konsultuoja, pataria kaip geriau sudayti sutartis, o išskirtiniais atvejais ir perima pastatus administravimui. Prieš keletą metų buvo perimtas Pašyšiuose esantis buvusios bažnyčios pastatas (sovietmečiu – Kultūros namai ir mokyklos sporto salė), pavyko pastatą išnuomoti, nuomininko lėšomis pastatas iš avarinės būklės prikeltas gyvenimui. Kaimo bendruomenei pagal panaudą išnuomotas buvęs klebonijos pastatas, kuris buvo bebaigiąs sugriūti. Kaimo bendruomenė parašė projektą, kuriame ir viešoji įstaiga dalyvauja, buvo gautos lėšos kaimo bendruomenės salės įrengimui. 2013 m. liepos 6 d. iškilmingai, dalyvaujant Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupui Mindaugui Sabučiui, rajono valdžios atstovams bei kaimo bendruomenei, pastatas atidarytas naudojimui.