Liuteronų gimnazija

Liuteronų bažnyčia atnaujina reformacijos ir humanizmo suformuotą idėją apie kokybišką švietimą ir ugdymą asmens ir visuomenės gerovei, inicijuodama Liuteronų gimnazijos steigimą.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokyti ir ugdyti asmenybę, turinčią krikščionišką vertybinį pagrindą, gebančią kritiškai vertinti tikrovę bei sugebančią savarankiškai priimti visuomenei, kultūrai ir asmeniui naudingus sprendimus, pagrįstus krikščioniškomis ir humanistinėmis vertybėmis bei mokslo pasiekimais.

Įgyvendinus Liuteronų gimnazijos projektą, numatyta gimnazijos moksleiviams teikti aukštos kokybės švietimo, formalaus ir neformalaus užimtumo paslaugas, metodologiškai pagrįstas užsienio universiteto ar aukštosios mokyklos veiklos praktika. Numatytas sustiprintas kalbų mokymas jau pradinėse klasėse, didžiąją dalį gimnazinių klasių programos planuojama įgyvendinti pasirinkta užsienio kalba. Liuteronų gimnazija vykdys ugdymą, artimą tarptautinio bakalaureato vidurinio ugdymo programai.

Projektas bus įgyvendintas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Pašilaičių rajone.

Planuojama projektą įgyvendinti dviem etapais.

I-ojo etapo metu įkuriamos patalpos vaikų darželiui, pradinei mokyklai ir sukuriama sporto infrastruktūra, įrengiama požeminė stovėjimo aikštelė. Pastatytų ir įrengtų patalpų plotas planuojama sieks 5.472 kv.m. Šio etapo metu būtų sukuriama infrastruktūra, kuria pirmaisiais metais naudosis darželio auklėtiniai, ikimokyklinio amžiaus vaikai, pradinių klasių mokiniai. Projekto įgyvendinimas suskirstytas į du etapus ne tik dėl finansinių investicijų paskirstymo laike, bet siekiant paruošti („užsiauginti“) moksleivius ir sukurti mokyklos tikslus ir misiją atitinkančią socialinę, psichologinę, edukacinę aplinką.

II-ojo etapo metu pastatomas antrasis korpusas. Numatomas patalpų plotas – 5.434 kv.m. Įrengiamos pagrindinio ugdymo ir gimnazinių klasių patalpos su bendrąja užimtumo, laisvalaikio praleidimo infrastruktūra.

Sukurta bendra infrastruktūra (abu korpusai) sieks 10.826 kv.m., talpins 560 moksleivių ir 70 vaikų darželyje. Administracijai ir aptarnaujančiam personalui planuojama sukurti 17 etatų.

Liuteronų gimnazijos strategija– sutelkti profesionalius, kūrybingus žmones, suteikti jiems akademinę laisvę, sudaryti sąlygas dirbti bei intensyviai pritraukti daugiau lėšų inovatyviam ugdymui.

Liuteronų gimnazijos tikslai:

 1. Sukurti naujausiomis metodikomis ir technologijos paremtą infrastruktūrą ikimokyklinėms klasėms, gimnazijai ir jos teritorijoje, kuri leistų pasiekti geriausių mokymo rezultatų.
 2. Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, naudojant inovacines technologijas.
 3. Sukurti techninę bazę, leidžiančią vyresniųjų klasių mokiniams ugdyti gebėjimą dalyvauti moderniuose techninių mokslų tyrimuose, bendradarbiaujant su universitetiniais mokslinių tyrimų centrais (šiuo metu vedamos derybos su keliais universitetais Amerikoje ir Anglijoje).
 4. Suteikti konkurencingą vertybinį ir žinių pagrindą tolimesnei mokslinei bei visuomeninei karjerai Lietuvoje ar užsienyje.
 5. Būti pirma privati socialiai atsakinga gimnazija. Dalis pelno kasmet bus skiriama socialinei, diakoninei veiklai Lietuvoje.

Misija

Mokyti ir ugdyti asmenybę, turinčią krikščionišką vertybinį pagrindą, gebančią kritiškai vertinti tikrovę bei sugebančią savarankiškai priimti visuomenei, kultūrai ir asmeniui naudingus sprendimus, pagrįstus krikščioniškomis ir humanistinėmis vertybėmis bei mokslo pasiekimais.

Vizija

Būti inovatyviausia XXI amžiaus gimnazija Lietuvoje, pateikiančia naują mokymo ir ugdymo sampratą, pasitelkiant istorinę žmonijos patirtį ir naujausius mokslo pasiekimus.

Rezultatai

Liuteronų gimnazijoje mokslas yra krikščioniškos ir inovatyvios aplinkos derinys. Tai galimybė anksčiau pasirinkti technologijos, dvasinio ugdymo studijų, verslo, kalbų, matematikos, statistikos ir trigonometrijos, menų, psichologijos, tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų kryptis. Tai tapimas intelektualios, elitiškos visuomenės nariu:

 • Užsienio kalbos įsisavinimas dėstomų dalykų užsienio kalba intensyvumui didėjant nuo pradinių iki vyresnių klasių.
 • Susidomėjimas moksliniais tyrimais nuo pirmos klasės.
 • Individualių mokinio savybių bei talentų plėtotė.
 • Užsienio dėstytojų kvalifikacijos ir patirties prieinamumas.
 • Mokslo mainai ir stažuotės užsienio mokyklose ir universitetuose.
 • Ankstyvas moksleivio susipažinimas su socialine, humanitarine, diakonine, karitatyvine veikla.
 • Pozityvi partnerystė tarp mokinių, tėvų ir pedagogų.
 • Žingeidžių, motyvuotų ir iniciatyvių moksleivių aplinka, taikant griežtą atrankos mokiniams ir mokytojams procesą

Nuoroda i gimnazijos puslapį: www.llg.lt