Evangelikų Liuteronų Kapinių registras

Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos VŠĮ „Augustana“  vykdo projektą “Evangelikų liuteronų kapinių duomenų bazė: praktika ir tikrovė” , kurio tikslas yra apsaugoti Mažosios Lietuvos neveikiančiose evangelikų liuteronų kapinėse išlikusius antkapinius paminklus, juos inventorizuoti.

Duomenų bazės kompjiuterinė programa sukurta ir praktiškai išbandyta dviejų dienų seminare Pagėgiuose 2012 m. birželio 19-20 dienomis.

2012 m.rugsėjo 21 dieną Rusnėje dalyviai ir svečiai susirinks aptarti nuveiktus darbus per vasarą ir numatyti ateities planus tolesniam darbui, įtraukiant kuo platesnius savivaldybių, mokyklų darbuotojus ir moksleivius, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centro ir kitų religinių bendruomenių bei vietos visuomenės atstovus.

2013 m. projektas buvo tęsiamas. Birželio 11-14 dienomis surengta stovykla Ketvergiuose (Klaipėdos rajonas). Joje dalyvavo virš 42 dalyviai: rajonų paveldosaugininkai, Kultūros paveldo departamento atstovai, Kultūros skyrių darbuotojai, Pagėgių gimnazijos moksleiviai ir net Žydų kapinių registravimo įstaigos atstovai. Buvo aprašytos kelios kapinės, dar patobulinta programa. Sukurta paprasta ir efektyvi metodika, kaip aprašyti kapines bei jas perkelti į kompiuterinę duomenų bazę.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Kultūros rėmimo fondas.

Tai tęstinis projektas, vykdomas antri metai, tikimės, kad ir kitais metais pavyks gauti lėšų šiam svarbiam darbui. Projekto vadovas –  Algis Šveikauskas.

 

Duomenų bazę pasieksite šia nuoroda:

http://db.augustana.lt/index.php?nav=admin&p=cemetries