Lietuvos Evangelikų kelias

2010 m., gavus Paramą iš Pasaulinės liuteronų  federacijos, vėl atnaujinta LEK leidyba. Šį kartą laikraštis konsistorijos pavedimu leisti buvo patikėtas bažnyčios ūkiniam, ekonominiam ir teisiniam aptarnavimui įkurtai viešajai įstaigai „Augustana“. Redaktoriumi vėl paskirtas Kęstutis Pulokas. „Augustanai“ patikėtos ir laikraščio steigėjo teisės. Laikraštis nustatyta tvarka buvo įregistruotas ISSN Lietuvos agentūroje suteikiant Tarptautinį standartinį serialinį leidinio numerį (ISSN 2029-2066).  Taip pat Kultūros ministerijai nustatyta tvarka pradėta teikti informacija apie leidinio steigėjus ir tiražus. (Nustatytos formos ataskaita). Laikraštyje pradėta ne tik aprašyti Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų ir bažnyčios gyvenimas, aktualijos ir įvykiai, tačiau ir Lietuvos evangelikų bažnyčios pozicija dorovės, etikos, šeimos ir gyvybės klausimais. Laikraštyje galima buvo rasti ir straipsnių apie vėl prie Tėvynės bažnyčios prisijungusių abiejų Čikagos bei Toronto parapijų ir lietuvių evangelikų grupių  Vokietijoje gyvenimą ir lūkesčius. Laikraštis nuolat supažindima su naujausia krikščioniška literatūra. 2011 m. buvo plačiai nušviestas Sinodo darbas bei susijungimas su Baltarusijos evangelikų liuteronų bažnyčia į vieną kanoninę žemę. Daug straipsnių apie parapijų ir bažnyčios gyvenimą parašė eiliniai parapijų nariai, dalyvaujantys ir atstovaujantys bažnyčią įvairiuose renginiuose užsienyje. Ypatingai gyvi būna mūsų jaunimo straipsniai apie jaunimo pamaldas, apie dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose ir šiais metais jau 30-ą Būtingės jaunimo stovyklą. Įvairiais teologiniais klausimais straipsnius pateikia mūsų kunigai, o bažnyčios pozicija nūdienoje ir sveikinimai bažnytinių švenčių proga – vyskupo pamąstymuose.

Pradėtas įgyvendinti pastovių platintojų parapijose tinklo kūrimas. Turėdami tokius atstovus net ir mažose parapijose, galėjome plačiai paskleisti evangelišką ir krikščionišką žodį nuošaliausiose vietovėse. Kelios pajūrio parapijos platino laikraštį vaikščiojant po namus, ne tik pas liuteronus.

Tikimės, kad ir toliau galėsime leisti Lietuvos evangelikų kelią ir skleisti krikšionišką žinią. Nuo 2012 m. laikraštyje įgyvendinamas projektas „Socialinė atsakomybės sklaida ir aktualizavimas“, kurį dalinai remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Laikraštį Jūs galite paremti auka, pervesdami pinigus į leidėjo- viešosios įstaigos Augustana (kodas 302029562) sąskaitą: A/s LT737300010111555629 banke Swedbankas. 

 

Lietuvos Evangelikų kelias PDF formatu:

2013 m. kovo mėn. Nr.3 (344)

2013 m. sausio-vasario mėn. Nr.1-2 (342-343)

2012 m. gruodžio mėn.Nr.12 (341)

Lietuvos evangelikų kelias, 2016 m. Nr. 4-5

Lietuvos evangelikų kelias 2016 m. Nr. 6

Lietuvos evangelikų kelias 2017 m. Nr. 1-2