Leidyba

Kadangi viešoji įstaiga įkurta su tikslu aptarnauti bažnyčią ir padėti parapijoms, tai spaudos darbai susiję su šių institucijų poreikių tenkinimu. Nuolat spausdiname parapijoms santuokos, krikšto ir konfirmacijos pažymėjimus, Lietuvos evangeliškos bažnytines muzikos sandraugos prašymu atspausdinome giesmynus pučiamųjų orkestrams. Atliekame įvairius individualius užsakomuosius spaudos ir leidybos darbus.