• „ Būkite žodžio vykdytojai

  • o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save“, Jok. 1,22

  • Šeimininkas atsakė:

  • „Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą“, Mt. 25,21

  • „Todėl rūpestingai žiūrėkita

  • kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tarsi neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos“, Ef. 5,15-16

Daugiau informacijos apie mūsų projektus

 • Kapinių registras

 • Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos VŠĮ „Augustana“ vykdo projektą “Evangelikų liuteronų kapinių duomenų bazė...

   

 • Liuteronų Gimnazija

 • Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokyti ir ugdyti asmenybę, turinčią krikščionišką vertybinį pagrindą, gebančią kritiškai vertinti...

 • Turto administravimas

 • Viešoji įstaiga nuolat padeda parapijoms administruojant turtą, jas konsultuoja, pataria kaip geriau sudayti sutartis

Apie įstaigą Augustana

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia konsistorijos sprendimu 2008 m. spalio mėn. buvo įkurta viešoji įstaiga „Augustana.
Įstaiga įsteigta siekiant koncentruoti jėgas vystant dvasinį ir materialinį Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir tikinčiųjų gyvenimą, Įstaigos veiklos tikslai yra šie:

1. Rinkti, saugoti ir skelbti išlikusį evangelikų liuteronų materialųjį ir dvasinį paveldą.
2. Ruošti ir leisti knygas, informacinius leidinius, bukletus, lankstinukus, pristatančius visuomenei LT evangelikų liuteronų bažnyčią.
3. Ruošti ir leisti periodinius liuteroniškus leidinius.
4. Organizuoti, parodas apie evangelikų liuteronų bažnyčią, kurti ir įgyvendinti projektus.
5. Organizuoti ir remti evangelikų liuteronų jaunimą jų dvasinėje krikščioniškoje veikloje.
6. Remti Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčią bei jos organizacijas.
7. Dalyvavimu ir aukomis remti Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios projektus.
9. Palaikyti ryšius su panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldybių, visuomeninėmis organizacijomis.

Atsiliepimai apie mūsų darba